ค้นหาคำศัพท์
จากทีมงาน
พวกเราทุ่มเทที่จะรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริงๆของ ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบิน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรม ศิลปะ กฏหมาย การเมือง และอื่นๆอีกในอนาคต ทังนี้ก็เพื่อให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของคนไทย และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทำไมต้องมี คำศัพท์เฉพาะทาง?
ในหลายๆสาขาอาชีพ คำศัพท์บางคำมีความหมายไม่ตรงกับความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาสนทนาปกติ คำๆนั้นมีความหมายอย่างหนึ่ง ในขณะที่เวลานำมาใช้ในวิชาชีพจริง ความหมายของคำกลับกลายเป็นอย่างอื่นไป